Flyvetider på Birkendegaard

Flyvetider

Der er ingen begrænsninger for hvornår der må flyves fra pladsen på nær når der er jagt, du kan se under fanebladet jagt hvornår du ikke må færdes på pladsen.