Kontingent

2022 - reviderede kontingentsatser

Kontingentbetaling er fra 2022 ændret således, at der betales en enkelt gang om året - for hele året.

Opkrævning udsendes ultimo marts.

Betalingen skal ske via bankoverførsel til Nordea Bank:

Reg.nr.: 2190 Kontonr.: 4386960998 

Senior, over 25 år:   800,- kr. én gang årligt.    

Pensionist, over 65 år:   500,- kr. én gang årligt.

Passive medlemmer:   250,- kr. én gang årligt.

Junior 2, 18 - 25 år:   360,- kr. én gang årligt.

Junior 1, 10 - 17 år:   200,- kr. én gang årligt.

Familietillæg:   50,- kr. pr. ekstra medlem én gang årligt. Tillægget kan kun tilknyttes Senior- eller Pensionistmedlemsskab. Junior Kontingent kan ikke tilknyttes famillietillæg.  

     6-4-2022/Flemming Schmidt